Birkelse, Vestergårdsvej 82 - Genopførelse af stuehus - Landzonetilladelse

Find landzonetilladelsen her

Afgørelsen er annonceret 20. april 2017. Klagefristen er 4 uger.