Birkelse, Thisted Landevej 208 - udstykning af bygningssæt på landbrugsejendom - landzonetilladelseFind afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret 16. september 2019. Klagefristen er 4 uger.