Bag Sømærket 13 - anden bebyggelsesgrad og afstand til skel - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1Dispensationen findes her. 

Afgørelsen er annonceret d. 13. juni 2018. Klagefristen er 4 uger.