Attrup, Attrup Vandværk - Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke-VVM-pligtHer kan samtlige afgørelser om vandindvinding og afgørelser om ikke vvm-pligt ses