Gerdsvej. Afgørelse om status og klassificering af rørledning i Vester Hjermitslev

Vedr. rørlagt vandløb ved Gerdsvej: Offentligørelse af afgørelse om klassificering som privat vandløb. Klagefrist 16. juli 2019.

Afgørelse af klassificering af vandløb ved Gerdsvej, Vester Hjermitslev, som privat vandløb

Notat fra fotoinspektion af rørledning den 10.5.2019