Nedklassificering af Kvorupvandløbet fra offentligt til privat vandløb

Klagefrist 21. juni 2016

Jammerbugt Kommune meddeler hermed afgørelse om, at det hidtil offentlige vandløb ”Kvorupkærvandløbet”, vandløb nr. 139, nedklassificeres til privat vandløb.

Se afgørelse om nedklassificering