Udkast til indsatsplan for OSD 1472 Aabybro

Planen beskriver de indsatser, der skal iværksættes for at beskytte grundvand i området omkring Aabybro, Biersted og Nørhalne.

Afgørelsen om ikke VVM vurdering af planener offentligt gjort den 25. september 2015 og klagefristen udløber den 23. oktober 2015

Udkast til Indsatsplan er offentlig gjort den 25. september 2015 og fristen for at indsende bemærkninger til Jammerbugt Kommune er den 20. december 2015.