Aabybro, Thomasmindeparken 1 - opførelse af en shelter med anden taghældning - Dispensation fra Lokalplan 1.50Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret den 14. juni 2018. Klagefristen er 4 uger.