Aabybro, Ny Aabyvej 14 - miljøvurdering og miljøgodkendelse - entreprenørplads

Aabybro, Ny Aabyvej 14 - miljøvurdering og miljøgodkendelse - LL Transport og Entreprenør, entreprenørplads for håndtering af byggeaffald og jord

Ny entreprenørplads, LL Transport og Entreprenør ApS

Jammerbugt Kommune har miljøgodkendt en ny entreprenørplads til modtagelse, oplagring, forbehandling og nyttiggørelse af erhvervsaffald samt oplag af ikke-analyseret jord, på Ny Aabyvej 14, 9440 Aabybro. Jammerbugt Kommune har samtidig vurderet, at anlæg og drift af den nye entreprenørplads ikke påvirker miljøet væsentligt og dermed ikke udløser krav om miljøvurdering. 

Miljøgodkendelse og miljøvurdering offentliggøres i dag den 6. juli 2017 på Miljøstyrelsens fællesoffentlige portal, Digital miljø Administration (DMA): https://dma.mst.dk/. Et opslag med henvisning til afgørelsen bringes desuden i lokalaviserne.

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages frem til den 3. august 2017, nærmere klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen er meddelt under forudsætning af at vilkårene overholdes og vil blive fulgt op med regelmæssige tilsyn.