Aabybro, Nørredigevej 166 - Husdyrbrug - Afgørelse om miljøgodkendelse

Klagefristen udløber den 9.5.2018

Aabybro, Nørredigevej 166 - §11 Miljøgodkendelse til udvidelse af minkproduktionen - Klagefristen udløber den 9.5.2018