Østerby, Østerby Vandværk - Indvindingstilladelse



Du kan se alle afgørelser meddelt i 2020 om indvindingstilladelser her