Øland, Hvolgaard Vandværk - Tilladelse til vandindvinding og afgørelse om ikke-VVM-pligtHer kan du se alle afgørelser om tilladelse til vandindvinding.