V. Hjermitslev, Alstrupvej 44 - Udskiftning af husstandsvindmølle - LandzonetilladelseLæs afgørelsen her.

Afgørelsen er annonceret den 22. september 2020. Klagefristen er 4 uger herefter.