Skræm, Skræmvej 79 - minivådområde - landzonetilladelse samt afgørelse om ikke miljøvurderingFind afgørelserne her.

Afgørelserne er annonceret 22. september 2020. Klagefristen er 4 uger.