Pandrup, Lundergaardsvej 46 - udvidelse af virksomhed - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 22. juli 2021. Klagefristen er 4 uger.