Fristrup, Vestergårdsvej 82 - etablering af sø - landzonetilladelseFind landzonetilladelsen her.

Afgørelsen er annonceret 27. oktober 2020. Klagefristen er 4 uger.