Fjerritslev, Hasselvej 24 - opførelse af skur - dispensation fra Byplanvedtægt nr. 6Find dispensationen her.

Afgørelsen er annonceret 29. marts 2021. Klagefristen er 4 uger.