Dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 27. april kl. 18.00

Åbne dagsordenspunkter

 1. Overførsel af driftsbeløb fra 2016 til 2017
 2. Overførsel af anlægsbeløb fra 2016 til 2017
 3. Oversendelse af årsregnskab 2016 til revisionen
 4. Byggemodning af 4. etape af Skovparken
 5. Godkendelse af vedtægtsændringer for den almene boligorganisation Boligselskabet Domea 
 6. Ældrerådsvalg 2017
 7. Nordjyllands Beredskab 2021 (Plan for risikobaseret dimension)
 8. Vedtagelse af Forslag til Lokalplan 20-003, Boligområde, Marken, Gjøl
 9. Forslag til nye retningslinjer for pædagogisk tilsyn på det samlede dagtilbudsområde (0-6 år)
 10. AP Møller projekt vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune
 11. Nedsættelse af §17,4 udvalg
 12. Høringssvar til Revideret Integrationspolitik

Lukkede dagsordenspunkter

 1. Køb af areal i Aabybro-området
 2. Køb af areal i Aabybro-området

Med venlig hilsen

Mogens Gade
Borgmester

Der er mulighed for at stille spørgsmål i forbindelse med de ordinære møder i Kommunalbestyrelsen. Præmisserne for spørgetid kan ses her og dagsordener for kommunalbestyrelsen finder du her.