Dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde torsdag den 21. september 2017

Her finder du en stor del af kommunens offentliggørelser.

Åbne dagsordenspunkter

 1. Førstebehandling af Budget 2018
 2. Skema A - Helhedsplan for 3 afsnit - Fjerritslev Boligforening
 3. Byggemodning af grunde på Klosterlunden, Pandrup
 4. Byggemodning af 2. etape - 20 parcelhusgrunde, Horsbækken, Aabybro
 5. Byggemodning af 10 parcelhusgrunde - Rugmarken, Fjerritslev
 6. Evaluering af den politiske organisation og forslag til ændringer i styrelsesvedtægten fra 2018
 7. Underskriftsbemyndigelse/tegningsret
 8. Forslag til Helhedsplan17
 9. Revidering af vedtægten for Ældrerådet
 10. Frigivelse af anlægsmidler under Teknik- og Miljøudvalget
 11. Ansøgning til Turboforløb for ikke-uddannelsesparate elever i 8. klasse
 12. Socialøkonomiske virksomheder. Godkendelse af revideret partnerskabsaftale
 13. Godkendelse af det fælleskommunale sundhedspolitiske rammepapir
 14. Frikommuneforsøg. Psykologbehandling i jobcenterregi

Med venlig hilsen

Mogens Gade
Borgmester

Der er mulighed for at stille spørgsmål i forbindelse med de ordinære møder i Kommunalbestyrelsen. Præmisserne for spørgetid kan ses her og dagsordener for kommunalbestyrelsen finder du her.