Dagsorden til kommunalbestyrelsesmøde den 22. juni 2017 kl. 18.00

Åbne dagsordenspunkter

  1. Budgetopfølgning 1 pr. 30. april 2017
  2. Status på handlingskataloget fra 2016
  3. Endelig vedtagelse af Lokalplan 27-022, Boligområde, Hovensvej, Aabybro samt Kommuneplantillæg nr. 34
  4. Igangsætning af renovering af Saltum Skole
  5. Etablering af automatisk brandalarmeringsanlæg i de nye vuggestuer
  6. Deltagelse i KL's Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud
  7. Anmodning om frigivelse af anlægsmidler
  8. Redegørelse over magtanvendelser i 2016.

Lukkede dagsordenspunkter

  1. Tilbud om køb af areal - Pandrup
  2. Køb af faldefærdigt hus til nedrivning

Med venlig hilsen

Mogens Gade
Borgmester

Der er mulighed for at stille spørgsmål i forbindelse med de ordinære møder i Kommunalbestyrelsen. Præmisserne for spørgetid kan ses her og dagsordener for kommunalbestyrelsen finder du her.