Udbud af containere og komprimatorer til genbrugspladser

Jammerbugt Kommune har politisk besluttet at genbrugspladserne "løftes".

Der er således bygget en ny genbrugsplads i Fjerritslev som skal bestykkes med containere samt komprimatoranlæg. Ligeledes gennemføres en generel opdatering af Jammerbugt Genbrugs containerpark med udskiftning af containere. Jammerbugt Kommune inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på kontrakt på indkøb af åbne – og lukkede containere samt kontrakt på stationære komprimatorer til affald.

Udbuddet omfatter to delaftaler - en kontrakt på Jammerbugt Kommunes indkøb af åbne og lukkede containere herunder mobile, og en kontrakt på stationære komprimatorer til opbevaring og transport af affald fra kommunens genbrugspladser. Udbuddet omfatter køb af containere i forbindelse med generel udskiftning i 2013-2014.

Hertil hører en 3-årig serviceaftale på de stationære komprimatorer.

Endvidere er der i en 2-årig periode fra kontraktindgåelse i begge delaftaler option på bestilling af henholdsvis yderligere containere og komprimatorer.

Bemærk, at Jammerbugt som anført ovenfor udbyder containere og stationære komprimatorer som to delaftaler. Tilbudsgivere kan afgive bud på en eller begge delaftaler.

Åbne og lukkede containere 

Bekendtgørelse containere og komprimatorer - pdf-fil

Kontrakt om åbne og lukkede containere - pdf-fil

Udbudsbetingelser indkøb af containere - pdf-fil

Bilag 1 - Kravspecifikation Containere - pdf-fil

Bilag 2 - Tidsplan og Kundens deltagelse Containere - word-fil

Bilag 3 - Priser og afregning Containere - word-fil

Bilag 4 - Løsningsbeskrivelse Containere - word-fil

Rettelse om Datum - word-fil

Stationære komprimatorer til opbevaring og transport af affald fra kommunens genbrugspladser

Udbudsbetingelser indkøb af komprimatorer - pdf-fil

Kontrakt om stationære komprimatorer - pdf-fil

Bilag 1 - Kravspecifikation komprimatorer - word-fil

Bilag 2 - Tidsplan og Kundens deltagelse komprimatorer - word-fil

Bilag 3 - Priser og afregning komprimatorer - word-fil

Bilag 4 - Løsningsbeskrivelse komprimatorer - word-fil

Rettelse til Datum - word-fil

Der er indkommet spørgsmål til udbudsmaterialet for Åbne og lukkede containere herunder mobile som indeholder en justering af kravspecifikationen

Svar på indkomne spørgsmål 5. november 2013 - pdf-fil

Svar på indkomne spørgsmål 25. oktober 2013 - pdf-fil

Svar på indkomne spørgsmål - pdf-fil

Hvis du ikke har en pdf-reader, kan du hente en fra linket til højre.

Nyttige links

Download Adobe Reader