Prækvalifikationsbeskrivelse vedr. Ny skole i Aabybro som OPS

Jammerbugt Kommune ønsker at lade den nuværende Aabybro Skole på Kattedamsvej i Aabybro afløse af en ny skole med plads til i alt ca. 1.100 elever samt tilknyttede lærere, personale mv.

Opgaven udbydes som et OPS-projekt, og dette prækvalifikationsmateriale er udarbejdet som en yderligere belysning af den udbudte opgave og som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til OPS-kontrakten vedrørende Ny skole i Aabybro i henhold til udbudsbekendtgørelse offentliggjort den 14. november 2013 i den Europæiske Unions Tidende under udbud nr. 2013/S 223-387624.

Hent prækvalifikationsbeskrivelsen - pdf