Ledige tilladelser til taxikørsel

Der er p.t. ledige taxi-tilladelser i Jammerbugt Kommune.

Ved tildeling af taxi-tilladelse vil der bl.a. blive lagt vægt på

  • Den erfaring ansøgerne har inden for taxierhvervet eller som vognmand/chauffør inden for anden erhvervsmæssig personbefordring.
  • Ansøgerens økonomiske forhold.

Ansøgningen skal også indeholde dokumentation for, at ansøger har egne kontante midler eller andre værdier på mindst 50.000 kr. Ved ansøgning om yderligere tilladelser forhøjes beløbet med 25.000 kr. for hver tilladelse, jfr. bekendtgørelsens § 3.

Der vil ikke blive givet tilladelse til ansøgere, der har en forfalden gæld til det offentlige, der overstiger 50.000 kr.

Tildeling af tilladelse er betinget af, at modtageren af tilladelse inden for 3 måneder fra tilladelsens udstedelse foreviser registreringsattest for det køretøj, tilladelsen skal omfatte.

Eventuelle spørgsmål i forbindelse med ansøgning kan rettes til Tove T. Olsen på tlf. 7257 7385 eller Peter Laursen på tlf. 7257 7661.

Ansøgningsskema kan hentes her.

Ansøgning med angivelse af ønske om distrikt sendes til Jammerbugt Kommune, Teknik og Forsyning, Toftevej 43, 9440 Aabybro eller mailes til forsyning@jammerbugt.dk senest d. 25. februar 2014