Socialafdeling - Handicapområdet (voksne)

Her kan du læse hvilke opgaver socialafdelingens handicapområde tager sig af vedrørende voksne. Ring til områdets sekretær (se kolonnen til højre) hvis du vil bestille tid hos en sagsbehandler.

Aktivitet og samvær

Beskyttet beskæftigelse

Boformer og botilbud (midlertidige eller længerevarende)

Borgerstyret personlig assistance (link til hjemmeside om BPA)

Bostøtte

Kontaktperson døvblinde

Ledsageordning

Merudgifter til voksne

Specialundervisning til voksne

Samt administration vedrørende krisecentre, forsorgshjem, stofmisbrugsbehandling og alkoholmisbrugsbehandling

Link til kvalitetsstandarder

Leverandører bedes benytte følgende EAN numre:
Misbrug/krisecentre: 5798003963587
Handicapydelser: 5798003963594

 

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk

Kontakt

Sekretær i
Socialafdelingen - Handicapområdet

Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 76