Social

Det sociale område varetager opgaver i forhold til kommunens ældre og voksne borgere med fysiske- eller psykiske handicap.

Ansvarsområder: 

• Pleje- og ældreboliger
• Hjemmepleje og hjemmehjælp
• Hjælpemidler
• Visitation til madservice
• Botilbud, hjælpemidler og andre tilbud til voksne fysisk handicappede og psykisk udviklingshæmmede.
• Psykiatriske plejehjem og andre botilbud til psykisk syge
• Den sociale indsats for bl.a. hjemløse og misbrugere af narko og alkohol 

Kontakt

Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 77 77
ssb@jammerbugt.dk