Værnemidler

Der er oprettet et nøddepot med værnemidler i kommunen, og der er mulighed for at få udleveret gratis mundbind i kommunen.

Nøddepot

Nøddepotet indeholder forskellige udgaver af overtrækskitler, masker, håndsprit og overfladedesinfektion og handsker.

Depotet tilgås fra Elmevej 1, Brovst (over for busterminalen).

Kontakt via Jette Simonsen, leder af sygeplejen, på tlf. 4191 2304.

Hvis du står i en akut situation, hvor du har brug for værnemidler, skal du kontakte leder af sygeplejen, som sikrer, at du kan afhente det udstyr, der er behov for til den givne situation.

Der bliver ikke udleveret i pakker men i x stk., så vi ikke får varer, der kommer til at ligge ubrugte rundt omkring.

Det betyder, at du vil skulle forvente at hente ad flere gange, så vi er effektive i forbruget af varerne.

Udlevering af gratis mundbind

Er du økonomisk vanskeligt stillet, kan du få udleveret gratis mundbind (5-10 stk. ad gangen)

Økonomisk vanskeligt stillede er bl.a. kontanthjælpsmodtagere, personer på integrationsydelse eller de mest socialt udsatte.

Plejecentre, hjemmeplejen og sygeplejen udleverer mundbind til borgere, som fx skal transporteres til kontrol.

Landets ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er omfattet af kravet om mundbind. Derfor er det muligt at hente gratis mundbind (5-10 stk. ad gangen) for studerende, for hvem det vil være en væsentlig økonomisk byrde selv at anskaffe mundbind til brug på uddannelsessteder.

Mundbindene kan afhentes i åbningstiden på Borgerservice i Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup. Se åbningstider her.

Derudover vil der også blive udleveret mundbind på bibliotekerne og de følgende steder:

Jobcenteret, Borgervænget 12, 9460 Brovst
Ungeenheden, Teknologiparken 1, 9440 Aabybro
Ressourcecentret, Skolegade 3, 9460 Brovst
Sprog- og Kompetencecentret, Gl. Landevej 70, 9440 Aabybro

Særligt for folkeskoleelever over 12 år

For elever, der af kommunen skal have stillet vederlagsfri befordring til rådighed efter folkeskolelovens § 26 mellem skole og hjem, gælder, at eleverne af kommunen skal have stillet mundbind til rådighed vederlagsfrit, hvis eleverne ifølge reglerne skal bruge mundbind. Det samme gælder for elever, der modtager specialundervisning i specialskoler og specialklasser, hvor kommunen er forpligtet til befordring, og hvor transporten foregår i bus eller taxi.

Endvidere gælder, hvis elever, der er omfattet af krav om brug af mundbind (typisk elever over 12 år), skal bruge mundbind under en ekskursion, vil disse få stillet mundbind til rådighed af skolen. Det samme gælder for kørsel til svømmeundervisning og til lejrskole.

Mundbind fås på skolens kontor. 

Læs mere om brug af mundbind her.

Se instruktionsvideo om hvordan du bruger mundbind korrekt.