EAN-numre

Se EAN-numre for Jammerbugt Kommune

Er du leverandør til Jammerbugt Kommune skal du sende din faktura elektronisk og påføre den et EAN-nummer. 

Hver institution/enhed har sit eget EAN-lokationsnummer, som leverandører skal angive på fakturaen - ellers kommer fakturaen ikke frem til modtageren. 

Du kan læse mere om den elektroniske faktura til offentlige myndigheder på Økonomistyrelsens netsted.

Løbende aftaler er også omfattet af loven og dermed elektronisk fakturering.

 

 

Kontakt

Økonomi
Toftevej 43
9440 Aabybro
Tlf.: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk

Stabschef
Michael Binderup
Tlf.: 72 57 70 07
mip@jammerbugt.dk

Formand
Borgmester Mogens Gade
Tlf. direkte 41 91 20 01
mga@jammerbugt.dk