Budget 2017

På denne side kan du læse Jammerbugt Kommunes budget for 2017.

Se Budgetinformation 2017 for en kort og overskuelig fremstilling af hovedtallene i budgettet.

Ønsker du yderligere oplysninger om budgettet, kan du læse følgende fra budgetbog bind 1 og bind 2 for 2017: