Dagrenovation fra erhvervDagrenovation skal afleveres til kommunens indsamlingsordning for dagrenovation, og kun kommunen må indsamle dagrenovation

Dagrenovation fra erhverv svarer til det affald, der kommer fra husholdninger - det vil sige affald fra køkken, toiletter og opholdsrum.

Du må også aflevere virksomhedens øvrige brændbare affald til dagrenovationsordningen.

Virksomheder benytter den samme ordning for dagrenovation, som gælder for boliger. Vær dog opmærksom på, at du skal benytte selvbetjeningsløsningerne for erhverv, hvis du vil ændre din virksomheds dagrenovationsordning. 

Læs mere om dagrenovation

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Forsyning
Tlf.: 72 57 76 09
affald@jammerbugt.dk