Genanvendelse, forbrænding og deponiGenanvendeligt affald

Kommunen må ikke hente genanvendeligt affald ved erhverv

I stedet skal erhverv enten aflevere genanvendeligt affald på kommunens genbrugspladser, eller benytte en transportør eller indsamler registreret i det nationale affaldsregister (se link til højre på siden).

Forbrænding

I/S Reno-Nord
Troensevej 2, 9220 Aalborg Ø
Tlf. 98 15 65 66
Email: renonord@renonord.dk
www.renonord.dk

Affald til forbrænding må ikke indeholde

  • Dagrenovation
  • Farligt affald
  • Genanvendeligt affald generelt
  • Genanvendeligt pap og papir
  • Genanvendelig plast
  • Have- og parkaffald
  • Imprægneret træ
  • PVC-plast
  • Træ genanvendeligt

_

Deponering

I/S Reno-Nord
Halsvej 70, Rærup, 9310 Vodskov
Tlf. 98 29 23 30
Email: deponi@renonord.dk
www.renonord.dk

Kontakt

Vækst- og Udviklingsforvaltningen
Lundbakvej 5
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 77 77
vu@jammerbugt.dk

Forsyning
Tlf.: 72 57 76 09
affald@jammerbugt.dk

Miljøstyrelsens affaldsregister

Affaldsregistret