Natur & Vandløb

Her kan du se Jammerbugt Kommunes nøglepersoner i en indgang til kommunen - for virksomheder:

Fastholdelse af balancen mellem adgangen til brug af naturen, vandet og det åbne land og beskyttelse af vandmiljøet i Limfjorden, vandløbene og søerne.

Henrik Damsgaard
Mail: hed@jammerbugt.dk
Telefon: 7257 7345