You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Afstemning om hvad?

Her kan du finde mere information om, hvad det er, vi skal stemme om ved afstemningen 1. juni.

Udenrigsministeriet har udarbejdet en hjemmeside, www.1juni.dk, med information om, hvad vi skal stemme om, hvordan du stemmer og Folketingets partiers holdninger til forsvarsforbeholdet.

Folketinget har også oprettet en hjemmeside, www.eu.dk/forsvarsforbehold, hvor du kan blive klogere på, hvad vi stemmer om og se korte videoer med alle partilederne.

Forsvarsforbeholdets betydning

 • Danmark deltager som hovedregel ikke i dele af EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet.
 • Danmark deltager ikke i EU's militære operationer; vi finansierer dem ikke, og vi stiller ikke med soldater og militært isenkram til EU-ledede missioner i konfliktområder.
  • Danmark deltager dog i civile operationer, som hidtil har udgjort hovedparten af EU's missioner.
  • Danmark kan også deltage i operationer, hvor der både er civil og en militær del, hvis de enkelte dele kan adskilles.
  • Det forventes, at der i fremtiden vil være flere blandede civil-militære missioner, og at Danmark derfor ikke kan deltage i disse.
 • Danmark har ikke stemmeret i Ministerrådet, når forsvarspolitikken behandles.
 • Danmark deltager i de bredere og mere generelle diskussioner af den europæiske forsvarspolitik.

Hvad med militære styrker?

EU har ikke en fælles hær. EU-landene bestemmer selv over deres militære styrker.

EU-landene kan beslutte, at de vil gennemføre en fælles EU-operation, men det er landene selv, der er ansvarlige for at udsende deres militære og civile bidrag.

EU har f.eks. sendt militære missioner til:

 • Patruljering og kamp mod pirater ud for Somalias kyst
 • Uddannelse af politifolk og jurister i Afghanistan
 • Fredsbevarende operationer i Bosnien-Hercegovina
 • Beskytte flygtninge fra krisen i Darfur (Sudan)

Kilde: Folketingets EU-oplysning