Private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, der tjener som færdselsareal for anden ejendom end den ejendom, hvorpå vejen er beliggende. Det er en betingelse, at ejendommene ikke har samme ejer, og at vejen ikke er optaget som offentlig vej. Kommunen er vejmyndighed for private fællesveje, der administreres efter privatvejsloven.

Spørgsmål?

Kontakt Teknik & Anlæg i Vækst og Udviklingsforvaltningen:
veje@jammerbugt.dk