Trafiksikkerhedsrådet

Jammerbugt Kommune har et bredt sammensat Trafiksikkerhedsråd, som høres i forbindelse med kommunens arbejde med trafiksikkerhed.

Rådet er sammensat af forskellige trafikkantgrupper. Rådet høres i forbindelse med projektering af nye tiltag.  

Trafiksikkerhedsrådets arbejde er defineret i et Kommisorium

Formanden for teknik- og miljøudvalget er også formand for trafiksikkerhedsrådet. 

Følgende er organisationer/foreninger er indbudt til at deltage med en lokal repræsentant i kommunens trafiksikkerhedsråd:

  • Nordjyllands Politi

  • Færdselskontaktlærerne (som kan repræsenteres ved en SSP-konsulent)

  • Folkeoplysningsudvalget
  • Landboorganisationerne
  • Dansk Kørerlærer Union
  • Transportbranchen
  • Handicaprådet
  • Seniorrådet
  • Forening for motionscyklister

Teknik- og forsyningschefen og relevante medarbejdere deltager i møderne.

Referater