Ekspropriation - Åstedsforretning, Cykelsti langs Faarupvej fra Saltum til Pirupvejen.Ekspropriation - Åstedsforretning

Jammerbugt Kommune har vedtaget at iværksætte ekspropriation vedrørende

Cykelsti langs Faarupvej fra Saltum til Pirupvejen.

I den anledning ønsker Jammerbugt Kommune at erhverve de nødvendige arealer og rettigheder fra følgende ejendomme:

  • Matr.nr 10b Nr. Saltum By, Saltum
  • Matr.nr 13ø, 13a, 30z, 3aa, 29c, 11c Fårup By, Saltum
  • Matr.nr 1c, 1d Vestrupgård, Saltum
  • Matr.nr 9b Hune by, Hune

Der afholdes åstedsforretninger med henblik på gennemførelse af ekspropriation, jfr. § 43-49 i lov om offentlige veje.

Åstedsforretningerne afholdes d. 30. oktober 2018 på de berørte ejendomme.

Dette til underretning for alle som har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Ekspropriationsmateriale, planer m.v. ligger til gennemsyn ved Jammerbugt Kommune, Teknik & Anlæg, Lundbakvej 5, 9490 Pandrup, fra d. 1. oktober 2018.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ingeniør Daniel Skov Nielsen, tlf. 72577328, e-mail: dsk@jammerbugt.dk.