Ungdomskort

Rabat på kollektiv transport til alle 16-19-årige, elever på ungdomsuddannelser og studerende på videregående uddannelser.

Godkendelse til Ungdomskort

Går du på en uddannelse, skal du godkendes til Ungdomskort. Er du 16-19 år, og går du ikke på en uddannelse, kan du bestille Ungdomskort hos trafikselskaberne.

Hvem kan få Ungdomskort

Du kan få Ungdomskort, hvis du opfylder betingelserne, er 16-19 år, er elev på en ungdomsuddannelse eller studerende på en videregående uddannelse, der er godkendt til SU. Ungdomskort giver dig rabat på din daglige transport fra din bopæl til dit uddannelsessted. Du kan bruge Ungdomskortet til bus, tog og metro.

Der er forskellige betingelser for at få Ungdomskort, alt efter om du er 16-19 år, er elev på en ungdomsuddannelse eller studerende på videregående uddannelse.

Hvad koster et Ungdomskort?

Prisen på et Ungdomskort afhænger af, om du er 16-19 år, elev på en ungdomsuddannelse eller studerende på en videregående uddannelse. Du skal selv betale et grundbeløb pr. dag (egenbetaling).

Bestilling og betaling af Ungdomskort

Du bestiller og betaler dit Ungdomskort hos trafikselskaberne. Du kan bestille kortet, når du er godkendt i godkendelsessystemet. 16-19-årige, der ikke går på en uddannelse, kan bestille direkte i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort.

Overblik over din godkendelse til Ungdomskort

Du kan få overblik over din godkendelse til Ungdomskort i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens selvbetjening til godkendelse (trin 1).

Her på borger.dk kan du få et overblik over nogle af de oplysninger, det offentlige har om dig – også den perdiode og strækning du er godkendt til Ungdomskort.

Log ind på Mit Overblik og se blandt andet udvalgte oplysninger om din uddannelsesstøtte.