Visitationsgrundlag

Kommunerne er ifølge Folkeskoleloven forpligtiget til at sørge for befordring af elever, der har langt mellem hjem og distriktsskole, og af elever som har trafikfarlig skolevej.

Jammerbugt Kommune har vedtaget Folkeskolelovens minimumkrav for afstand til skole.

  • Elever, der har længere skolevej end 2,5 km for 0.-3. kl.
  • Elever, der har længere skolevej end 6,0 km for 4.-6. kl.
  • Elever, der har længere skolevej end 7,0 km. for 7.-9. kl.
  • Elever, der har længere skolevej end 9,0 km. for 10. kl.

Kommunen sørger for befordring af elever, der har kortere skolevej, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Kommunen er kun forpligtiget til at sørge for befordring indenfor kommunegrænsen.

Befordring til anden skole end distriktsskolen (indenfor kommunegrænsen)

Elever kan få buskort til anden skole, hvis betingelserne for buskort til både distriktsskolen og den anden skole er opfyldt, og en eksisterende busrute kan anvendes.

Elever der har valgt friskole eller anden skole end distriktsskole ydes befordring under forudsætning af:

  • Eleven opfylder afstandskriterierne til distriktsskolen
  • Eleven opfylder afstandskriterierne til den skole, der er valgt
  • Kørsel med eleven påfører ikke Jammerbugt Kommune yderligere omkostninger, end hvis eleven skulle befordres til distriktsskolen.

Dette betyder i praksis at elever, såfremt de er berettiget til befordring, vil modtage et NT-kort eller køre med en kommunal skolebusrute, såfremt ruten passer. Der planlægges ikke ruter, der tager særlig hensyn til elever til friskoler eller anden skole end distriktsskole, da dette vil medføre en merudgift for kommunen.

For de elever der er kørselsberettigede og hvor der ikke kører offentlig bus/kommunal skolebus, kan der evt. aftales kørselsgodtgørelse med forældrene.

Trafikfarlig skolevej

Kommunen sørger for befordring af elever, der har kortere skolevej end de foreskrevne regler i Folkeskoleloven, hvis hensynet til børnenes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet.

Kommunen beslutter om en vej betragtes som trafikfarlig efter indhentet udtalelse fra Vejmyndigheden og Politiet.

Der er i Jammerbugt Kommune enkelte veje, der er skønnet som trafikfarlige skoleveje. I de tilfælde er eleverne berettigede til kørsel til skole.

Befordring til anden skole end distriktsskolen ved trafikfarlig skolevej

Ved trafikfarlig skolevej gives gratis befordring til elever, som har valgt anden skole end distriktsskolen indenfor Jammerbugt Kommunes grænser (inkl. privat- og fri-skoler) under forudsætning af,

  • at elevens skolevej til distriktsskolen er omfattet af trafikfarlig skolevej vurderet af politiet,
  • at elevens skolevej til den skole, der er valgt, er omfattet af trafikfarlig skolevej vurderet af politiet,
  • at udgiften til befordring ikke overstiger den udgift, som Jammerbugt Kommune ville have ved befordring til distriktsskolen.

Kontakt

Kørselskontoret
taxa@jammerbugt.dk
Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 08.00 - 12.00