Nye busruter til befordring af folkeskoleelever efter sommerferien 2016

Fra 7. august 2016 sker der ændringer i de busruter, som befordrer skoleeleverne til og fra skole. Ændringerne er større, end de plejer at være til skolestart, da de fleste af de tidligere kommunale skolebusruter er slået sammen med de åbne NT- ruter. Dette giver et mere bredt dækkende rutenet for kollektiv trafik også ud i de mere tyndtbefolkede områder af kommunen.

Omlægningen sker efter et ønske fra Kommunalbestyrelsen om netop et mere bredt dækkende rutenet og om en harmonisering af serviceniveauet for befordring af de kørselsberettigede skoleelever og øvrige passagerer. Både i forhold til den tid, som eleverne sidder i bussen, og for at sikre, at flest mulige elever får mulighed for at tage legekammerater med hjem (mod betaling) på lige fod med de elever, som hidtil er blevet kørt med NT-busser. Dette har været et stort ønske fra mange forældre.

Når et serviceniveau skal harmoniseres, så vil der være nogle elever, som oplever, at de får en bedre service og andre elever, som oplever, at de får en ringere service. Det kommer helt an på det niveau, som man tidligere har været vant til.

Kommunalbestyrelsen har fastlagt, at hver enkelt elev ikke kører mere end 60 minutter ad gangen og at det skal tilstræbes, at den enkelte elev ikke kører i mere end 45 minutter ad gangen i bussen hvis muligt. Dette serviceniveau overholdes med de nye ruter og afgange med enkelte mindre overskridelser af de 45 minutter, men altid indenfor de 60 minutter.

Mange forældre har derudover udtrykt ønske om, at køretiden til og fra skole blev fordelt mere lige, så det ikke er de samme elever, som både har lang transporttid morgen og eftermiddag. Det ønske har vi kunnet efterkomme i langt de fleste tilfælde, idet de enkelte ruter nu kører samme vej rundt morgen og eftermiddag. Dvs. at de elever, som skal først på bussen om morgenen, nu er de elever, som sættes først af bussen om eftermiddagen og omvendt. Der vil derfor være elever, som fremover har f.eks. 40 minutters kørsel om morgenen, men kun 5-10 minutter om eftermiddagen.

Ud over sammenlægningen af de kommunale skolebusruter og de åbne NT-ruter er der kommet en helt ny rute, som i køreplanen hedder 270, men i daglig tale kaldet ”gymnasieruten”, idet den er oprettet for at skabe en mere direkte og hurtigere rute fra Saltum i nord til Fjerritslev Gymnasium i vest. Ruten er en NT-rute og kan derfor benyttes af alle.

Kørselskontoret opfordrer derfor alle forældre, som enten har børn, som er kørselsberettigede eller har børn, der gerne vil køre med mod betaling:

Tjek de nye ruter og køreplaner på www.nordjyllandstrafikselskab.dk.

I enkelte tilfælde er det fortsat nødvendigt med taxa/minibusruter. Det skyldes, at ruten og dermed køretiden vil blive alt for lang, hvis eleverne alle skal befordres med den åbne NT-rute, som betjener den enkelte skole.

Køreplaner for disse ruter kan ses her.

Spørgsmål:
Hvis I har spørgsmål vedrørende befordring af skoleelever, så er I velkomne til at maile til taxa@jammerbugt.dk eller ringe til Kørselskontoret på 4191 2410 (åben 8-12). Øvrige henvendelser rettes til Nordjyllands trafikselskab på 99341111.

Med venlig hilsen
Kørselskontoret

Kontakt

Kørselskontoret
taxa@jammerbugt.dk
Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 08.00 - 12.00