Skolekørsel

På disse sider kan du finde oplysninger omkring den type skolekørsel, der varetages af kommunen. På de underliggende sider vil du finde alt fra lovgrundlaget til konkrete køreplaner vedrørende den enkelte skole.

  • Jammerbugt Kommune sikrer transport af elever til og fra skole for de elever, der opfylder kriterierne herfor; jf. Folkeskoleloven.
  • Kørselskontoret planlægger skolekørsel i henhold til de love og det serviceniveau, som er politisk bestemt i Jammerbugt Kommune.
  • Transport til og fra skole for de kørselsberettigede elever planlægges hvert år i forhold til de konkrete kørselsberettigede elever. Det betyder, at der ikke planlægges efter hverken transport af eller bopælsadresse i forhold til ikke-kørselsberettigede elever.
  • Da transporten planlægges i forhold til konkrete elever, kan der opleves ændringer i ruterne fra år til år.
  • Der planlægges så vidt muligt efter at benytte de offentlige NT-busser, der kører i forvejen både i forhold til antal kørselsberettigede elever og i forhold til afgangs- og ankomsttider.
  • På visse ruter er der planlagt fælles opsamlingssteder.

Kontakt

Kørselskontoret
taxa@jammerbugt.dk
Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 08.00 - 12.00