Kørsel vedrørende hjælpemiddel

Siderne omhandler den kørsel som kommunen arrangerer i forbindelse med afprøvning og tilpasning af hjælpemidler.

Visitationsgrundlag

Bopælskommunen er forpligtet til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse til borgere i forbindelse med afprøvning eller tilpasning af kropsbårne hjælpemidler.

Serviceniveau vedrørende hjælpemiddel

Serviceniveauet for denne type kørsel er lavet i samarbejde mellem NT, Flexdanmark og Kommunen.

Praktiske oplysninger

Bestilling af kørsel til hjælpemiddelleverandør.

Ofte stillede spørgsmål

Læs om ofte stillede spørgsmål

Kontakt

Fribefordring
Tlf: 72 57 72 00
fribefordring@jammerbugt.dk
Telefontid: 09.00 - 12.00