Serviceniveau til specialtilbud for børn

Eleverne kan kun køres til og fra skole og kan ikke sættes af andre steder på turen.

Kommunen er kun forpligtiget til at køre til elevens bopæls adresse.

Skolefritidsordning

Elever der er visiteret til taxakørsel til specialundervisning og special SFO kan få befordring.

Personlige hjælpemidler

Der må som udgangspunkt kun medbringes hjælpemidler, der er nødvendige for skolegangen.

 

Kontakt

Kørselskontoret
taxa@jammerbugt.dk
Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 08.00 - 12.00