Kørsel til specialtilbud for børn

Jammerbugt Kommune har taxakørsel til specialtilbud, hvis det skønnes, at eleven ikke kan tage med den ordinære skolebus.

I enkelte tilfælde er der også taxakørsel for de elever, der ikke har mulighed for offentligt transport. Det vil sige, at der ikke kører en skolebus i området eller på grund af trafikfarlig skolevej, hvor der ikke kan tages offentlig transport.

Visitationsgrundlag

Det er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), der indstiller eleven til visitationsudvalget, som så afgør, hvilken kørsel den enkelte elev har behov for.

Serviceniveau til specialtilbud for børn

Eleverne kan kun køres til og fra skole og kan ikke sættes af andre steder på turen.

Praktiske oplysninger

Her kan du læse praktiske oplysninger for kørsel til specialtilbud for børn.

Ofte stillede spørgsmål

Læs her om ofte stillede spørgsmål.

Skema til online bestilling

Skemaet er beregnet til afbud og ændringer vedrørende kørsel til specialtilbud for børn, der allerede er visiteret gennem PPR.

Kontakt

Kørselskontoret
taxa@jammerbugt.dk
Tlf. 41 91 24 10
Telefontid: 08.00 - 12.00