Visitationsgrundlag

Der visiteres til denne ordning på baggrund af Sundhedslovens §§ 170 – 174.

Du har mulighed for at søge om fribefordring til læge og speciallæge, hvis du opfylder nedenstående betingelser:

  • Du er pensionist eller førtidspensionist
  • Du er medlem af Sygesikringsgruppe 1 (se sundhedskort)
  • Du skal være bosiddende i Jammerbugt Kommune.
  • Du skal på grund af din fysiske eller psykiske tilstand ikke kunne benytte offentlige transportmidler.

Der gives ikke fribefordring hvis:

  • Du kan ikke søge om fribefordring, hvis transport med taxa alene er nødvendig på grund af manglende adgang til offentlige transportmidler.
  • Borgere som har gyldigt kørekort men ingen bil, kan ikke få fribefordring, idet en bevilling så ikke ville være helbredsmæssigt betinget.
  • Ved ikke kroniske sygdomstilfælde gives kun midlertidige bevillinger.
  • Der gives ikke engangsbevillinger til borgere der skal afsted her og nu. Ansøgningsskemaet skal vurderes først.

Du skal udfylde et ansøgningskema, som kan hentes her på siden eller udfyldes under selvbetjeningsløsninger.

Herefter bliver der vurderet på dit kørselsbehov, og du får skriftligt besked indenfor 10 dage, om du er bevilget eller ej.

Du kan kun få bevilget taxa til praktiserende læge eller nærmeste speciallæge, der yder behandling efter sundhedsloven.

Borgere der bor på plejehjem eller sidder i kørestol får varige bevillinger. Øvrige borgere der bevilges får kun bevilling 3 år ad gangen. Derefter skal søges på ny.

Kontakt

Fribefordring
Tlf: 72 57 72 00
fribefordring@jammerbugt.dk
Telefontid: 09.00 - 12.00