Kørsel til genoptræning

Disse sider omhandler kørsel for borgere, der er blevet bevilget genoptræning igennem kommunens Sundhedsafdeling.

Ansøgningsskema

Visitationsgrundlag

Borgerens bopælskommune er forpligtet til at yde befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med genoptræning efter udskrivning fra sygehus, jf. § 171 og 172 i Sundhedsloven.

Serviceniveau i forbindelse med genoptræning

Serviceniveauet for denne type kørsel er lavet i samarbejde mellem NT, Flexdanmark og Kommunen.

Kontakt

Fribefordring
Tlf: 72 57 72 00
fribefordring@jammerbugt.dk
Telefontid: 09.00 - 12.00