Patientvejledere

En patientvejleder kan give dig råd og vejledning i mødet med sundhedsvæsenet.

Hvad kan en patientvejleder hjælpe med?

Patientvejlederen kan bl.a. hjælpe dig med at:

  • blive informeret bredt om fx sygehusvalg, ventetider og patientrettigheder generelt
  • klage over en behandling
  • anmelde et erstatningskrav
  • anke en klage- eller erstatningssag

Hvor kan jeg finde patientvejlederen?

Der findes et eller flere patientkontorer i hver region, ofte i forbindelse med et sygehus. Her kan du som patient eller pårørende få hjælp fra patientvejledere.

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Lovgivning

'Sundhedslovens' afsnit III om patienters retsstilling og Klage- og erstatningsloven.