Bivirkninger

Medicin kan give bivirkninger. Det gælder især, hvis du bruger flere slags medicin samtidig.

Hvad er bivirkninger?

Når du tager medicin, kan der opstå uønskede bivirkninger. Det kan fx være hovedpine, ondt i maven, kramper eller udslæt. Der følger en indlægsseddel med til al medicin, hvor du kan læse om mulige bivirkninger.

Hvilke bivirkninger kan jeg få, når jeg bruger flere slags medicin?

Hvis du bruger flere slags medicin og naturlægemidler, kan det ændre medicinens virkning. Du kan kontrollere, om din medicin er farlig at bruge sammen med andre midler på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Meld en bivirkning ved medicin

Sundhedsstyrelsen indsamler indberetninger om bivirkninger og sørger for, at både lægemiddelvirksomheder og myndigheder i andre lande får kendskab til dem. Derfor er det vigtigt, at du fortæller din læge om bivirkninger.

Medicinbrugere og pårørende kan også selv indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen.

Slå medicin op i Medicinhåndbogen

Du kan finde information om alle de lægemidler, der er godkendt af Sundhedsstyrelsen i Medicinhåndbogen på apoteket.dk. Her kan du læse om deres anvendelse og mulige bivirkninger.

Se din medicin på recept i dit medicinkort

I Medicinkortet får du overblik over dine aktuelle og afsluttede medicinordinationer.

Du kan se dine recepter, hvor mange udleveringer du har tilbage og har mulighed for at anmode din læge om receptfornyelse.

Hvis du har børn, som er født efter maj 2004, kan du også se deres medicinkort.


Hvis du vil klage

Du kan klage over et apotek til Apotekernævnet. De behandler klager over apotekets service fx information/rådgivning, diskretion, og ventetider.