Fritvalgsbevis i Brovst og Fjerritslev

Du kan modtage et fritvalgsbevis, hvis du er bosat i Fjerritslev og Brovst hjemmeplejedistrikter og er visiteret til personlig pleje. Det er ikke muligt at modtage et fritvalgsbevis, hvis du bor i Aabybro og Pandrup hjemmeplejedistrikter. Her har du derimod mulighed for at væge mellem flere godkendte leverandører.

Fritvalgsbeviset fungerer lidt på samme måde som et gavekort. Der vil af fritvalgsbeviset fremgå, hvilke opgaver, der er visiteret hjælp til, hvor lang tid, der er afsat til opgavens udførelse, samt hvilken pris Jammerbugt Kommune vil afregne leverandøren. Når borgeren har modtaget sit fritvalgsbevis, kan der med dette i hånden tages kontakt til en CVR-registreret leverandør, som borger selv vælger. Såfremt denne leverandør kan leve op til de kvalitetskrav, som kommunalbestyrelsen har stillet (de fremgår af fritvalgsbeviset), så indgår borger og leverandøren en aftale om levering af hjælpen. Det står borgeren frit for at tilkøbe ekstra hjælp fra den valgte leverandør, som borger selv betaler for.

Ordningen med fritvalgsbevis kan få den betydning, at borgere, som ønsker denne ordning, vil opleve, at der kommer flere forskellige personalegrupper i hjemmet. Årsagen til dette er, at det ikke er muligt at bruge fritvalgsbevisleverandøren til opgaver som rehabilitering og opgaver, som sygeplejen administrerer, fx sårpleje eller medicin. Disse ydelser vil derfor blive varetaget af Jammerbugt Kommune.

Borgere, som vælger at benytte et fritvalgsbevis, skal være særligt opmærksomme på, at det er borgeren selv, som har en aftale med fritvalgsbevisleverandøren. Det betyder, at klager over udførelsen, som udgangspunkt skal rettes direkte til leverandør, og ikke til Jammerbugt Kommune.

Et frit valgs bevis kommer ikke af sig selv

Hvis du ønsker at benytte muligheden om et fritvalgsbevis. Så skal du ansøge herom. Du kan ansøge ved at kontakte visitationen på telefon 7257 7590. Denne telefon er åben i mandag til fredag fra kl. 8.00 til kl. 12.00. Her vil vi tage imod dit opkald og registrere din ansøgning. Du kan også skrive til kommunen via borger.dk. Sagen overgår derefter til en visitator, som vil forestå sagsbehandlingen. Det er meget vigtigt for os, at vi har den korrekte forståelse af dit behov for hjælp, derfor skal du forvente, at sagsbehandlingen involvere et besøg hjemme hos dig – dette gælder også selvom du allerede modtager hjælp fra servicenord.  Alt dette aftales med dig, når visitatoren begynder sin sagsbehandling.

Da ordningen er helt ny i Jammerbugt Kommune, vil du kunne opleve en forlænget sagsbehandling og øget ventetid på telefonlinjen. Fritvalgsbeviset kan ikke gives med tilbagevirkende kraft, så du vil være tilkoblet den kommunale hjemmepleje indtil du har modtaget dit fritvalgsbevis, og du har fundet en leverandør. Du skal i den forbindelse være opmærksom på leverandørskifte fra den kommunale leverandør kan aftales med et varsel på løbende måned plus en måned. Det vil sige med udgangen af den efterfølgende måned. Tiden fra din aftaleindgåelse og til overgangen til den valgte leverandør anvendes til indgåelse af databehandleraftale med leverandøren, undervisning mv.

Idet du skal ansøge om et fritvalgsbevis, betyder det, at du kan få et afslag. Alle afslag vil være konkret begrundede og indeholde en klagevejledning.

Her kan du se hvordan et fritvalgsbevis ser ud. Her kan du også læse om kravene til leverandøren og en guide til hvordan du kan benytte fritvalgsbeviset. 

 

Godkendte leverandører af frit valg

Hvis du ikke ønsker at benytte dig af fritvalgsbeviset kan du læse mere om kommunens leverandører af frit valg her.

Kontakt

Myndighedsafdelingen i Sundhed & Senior
Visitationen
Tlf: 72 57 75 90
Man-fre 8.00 - 12.00