Turister og hjemmepleje

Information til borgere der midlertidigt opholder sig i Jammerbugt Kommune og har behov for hjemmepleje.

Hvis du skal på ferie i Jammerbugt Kommune og har brug for hjælp til personlig pleje, praktisk hjælp eller hjemmesygepleje, har du mulighed for at ansøge om dette igennem din hjemkommune.

For at ansøge om hjælpen skal du bede din hjemkommune om at udfylde nedenstående skema, som skal sendes til visitationen i Jammerbugt Kommune på mail visitator@jammerbugt.dk.
  
For at sikre, at du får en god ferie med en veltilrettelagt pleje ser vi gerne, at skemaet indsendes i så god tid som muligt og helst 10 hverdage før, din ferie starter.
Skema til hjemkommune

Når du har fået bevilget hjælpen, er det vigtigt, at du sikrer, at dit feriested har egnede fysiske rammer, så de ansatte i hjemmeplejen får et godt arbejdsmiljø. Det kan f. eks. være at sørge for, at der er tilstrækkelig plads omkring sengen til, at medarbejderen kan hjælpe dig uden at skulle stå i anstrengte stillinger.

Det kan ikke garanteres, at du modtager hjemmeplejen på samme tidspunkt, som du er vant til hjemme, da planlægningen kan være anderledes end hos din hjemkommune.

Den leverede hjemmepleje lever op til de kvalitetsstandarder, som Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har fastlagt. De kan findes her.

Du kan finde kontaktinformationer på den hjemmeplejegruppe, som er nærmest dit feriested her.

Hjælpemidler under dit ophold

Hvis du har hjælpemidler, som din hjemkommune har bevilliget, skal du selv medbringe disse. 

Ønsker din hjemkommune at leje hjælpemidler i den periode, hvor du opholder dig i Jammerbugt Kommune, kan dette lade sig gøre ved henvendelse til Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi i Aalborg. Se information i højre side. Din hjemkommune oplyses om denne mulighed ved henvendelsen.

I nogle tilfælde kan personalet skønne det nødvendigt for varetagelsen af plejen, at der anvendes hjælpemidler til at lette deres arbejdsmiljø. Disse kaldes APV-hjælpemidler, og kan f.eks. være en plejeseng eller en lift. 
Hvis det er tilfældet under dit ophold, vil APV-hjælpemidlerne blive udlånt af Jammerbugt Kommune. Du bedes selv medbringe sejl til lift, vendesystem mv.

Det er ikke muligt for Jammerbugt Kommune at lave boligændringer på feriestedet eller stille ramper til rådighed.

Levering af APV-hjælpemidler, som Jammerbugt Kommune skal stille til rådighed, kan ske på alle hverdage. Ansøgning skal ske senest 10 dage før levering i ovenstående skema.

Kontakt

Myndighedsafdelingen i Sundhed & Senior

Visitationen
Tlf.: 7257 7590
Man-Fre 8.00 – 12.00

Sagsbehandlende terapeuter
Tlf.: 7257 9590
Man-fre 8.00 - 12.00

Center for Hjælpemidler

Center for Hjælpemidler
Fåborgvej 15A
9220 Aalborg Øst
Tlf.: 99 31 28 70