Turister og hjemmehjælp

For borgere der midlertidigt opholder sig i Jammerbugt Kommune gælder nedenstående regler.

Hvis du skal på ferie i Jammerbugt Kommune og har brug for hjælp til personlig pleje, praktisk bistand eller hjemmesygepleje, skal du kontakte din egen kommune og få dem til at bestille hjælpen senest tre hverdage før din ankomst.

Sygeplejeartikler, som skal anvendes i forbindelse med plejen, skal du selv medbringe. 

Vi gør opmærksom på, at vi ikke udfører medicindosering for feriegæster, der har ophold i Jammerbugt Kommune i perioder på under fire uger.

Henvendelse om personlig pleje, praktisk bistand eller hjemmesygepleje skal ske til visitator i Socialafdelingen, se telefonnumre og træffetider i højre kolonne.

Hjælpemidler i henhold til Servicelovens §112

Hjælpemidler bevilliget af hjemkommunen skal du selv medbringe. 

Hvis hjemkommunen ønsker at leje hjælpemidler i den periode, borgeren opholder sig i Jammerbugt Kommune, kan dette lade sig gøre ved henvendelse til Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi i Aalborg. Se information i hjøre side. Hjemkommunen oplyses om denne mulighed ved henvendelsen.

Hvis det skønnes nødvendigt for personalets varetagelse af plejen, at der anvendes hjælpemidler såsom plejeseng og lift, og disse ikke er bevilliget i hjemkommunen på grund af anderledes boligforhold, kan disse udlånes fra Jammerbugt Kommune.

Der laves ikke boligændringer, og det er ikke muligt at stille ramper til rådighed.

Levering af hjælpemidler, som Jammerbugt Kommune skal stille til rådighed, kan ske på alle hverdage. 

Henvendelse om hjælpemidler, skal ske til terapeuterne i Socialafdelingen senest 14 dage før levering, se telefonnumre og træffetider i højre kolonne.

 

Kontakt

Socialafdelingen

Visitator
Tlf.: 7257 7590
E-mail: visitator@jammerbugt.dk
Man-fre 8.00 - 12.00

Terapeuter
Tlf.: 7257 9590
E-mail: terapeuter@jammerbugt.dk
Man-fre 8.00 - 12.00

Center for Hjælpemidler

Center for hjælpemidler
Fåborgvej 15A
9220 øst
Tlf.: 99 31 28 70