Undgå graviditet

Hvis du vil undgå at blive gravid, kan du vælge enten at bruge prævention eller at blive steriliseret.

Hvilken prævention skal jeg bruge?

Hvis du vil beskytte dig mod at blive gravid, findes der forskellige former for prævention. Du kan finde information om de forskellige præventionsformer i Patienthåndbogen og på Sex & Samfunds hjemmeside.

Din læge kan rådgive dig om prævention, men du kan også henvende dig på en præventionsklinik eller hos en anden læge.

Det er gratis at få vejledning om prævention, men du skal selv betale selve præventionen.

Hvordan får jeg prævention?

Det er forskelligt for de forskellige typer af prævention, hvor Nogle former for prævention, fx p-piller, kræver en recept fra lægen og skal købes på apoteket. Andre former, fx kondomer, kan købes i håndkøb.

Hvem kan blive steriliseret?

Alle, både mænd og kvinder, der er fyldt 25 år og har fast bopæl her i landet, har som udgangspunkt ret til at blive steriliseret.

Personer under 25 år kan dog blive steriliseret, hvis fx:

  • en graviditet kan være livstruende eller medføre en alvorlig og varig forringelse af kvindens helbred
  • der på grund af arvelige anlæg i familien er fare for, at evt. børn vil få en alvorlig sygdom.

I nogle tilfælde kræves det, at et samråd i regionen giver tilladelse til sterilisationen. Hvis du får afslag på din ansøgning om tilladelse, kan du anke samrådets afgørelse til Abortankenævnet.

Hvordan bliver jeg steriliseret?

Du skal henvende dig til din egen læge, hvis du ønsker at blive steriliseret.

Hvor foregår sterilisationen?

Sterilisationen foretages på et sygehus, på en klinik eller hos en praktiserende speciallæge. Inden sterilisationen skal du have vejledning i selve indgrebet og dets følger samt om alternative midler til at undgå graviditet.

Koster det noget at blive steriliseret?

Det er gratis at blive steriliseret i det offentlige sundhedsvæsen.